Legemiddelvisning

Latuda - 74 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Latuda
Virkestoff: Lurasidon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 74 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 98x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05AE05
Varenummer: 456730

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.
MT-nummer: EU/1/14/913/021
MT-dato: 21.03.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2439.31
Maksimal utsalgspris for apotek: 3146.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3146.40