Legemiddelvisning

Curosurf - 80 mg/ ml

Endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Curosurf
Virkestoff: Fosfolipider og hydrofobe proteiner fra svinelunge
Legemiddelform: Endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, suspensjon
Styrke: 80 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R07AA02
Varenummer: 107002

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Chiesi Farmaceutici S.p.a.
MT-nummer: 0000-08084
MT-dato: 06.03.1995

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8986.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 11550.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -