Legemiddelvisning

Abrysvo - 60 mikrog/ dose / 60 mikrog/ dose

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Abrysvo
Virkestoff: Respiratorisk syncytial virus, subgruppe A, stabilisert prefusjon F protein 847A / Respiratorisk syncytial virus, subgruppe B, stabilisert prefusjon F protein 847B
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 60 mikrog/ dose / 60 mikrog/ dose
Pakning: 1 sett
Hetteglass 1 stk
Ferdigfylt sprøyte 1 stk
Kanyle 1 stk
Hetteglassadapter 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BX05
Varenummer: 587002
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG
MT-nummer: EU/1/23/1752/001
MT-dato: 23.08.2023

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1920.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 2497.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -