Legemiddelvisning

Solian - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Solian
Virkestoff: Amisulprid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AL05
Varenummer: 501680

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: Bulgaria
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 19-13065
MT-dato: 18.11.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 504.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 679.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 679.20