Legemiddelvisning

Seretide Diskus - 50 mikrog / 250 mikrog

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Seretide Diskus
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 50 mikrog / 250 mikrog
Pakning: Inhalator 60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 010860

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2002
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Belgia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 02-1611
MT-dato: 20.01.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 225.97
Maksimal utsalgspris for apotek: 324.40
Trinnpris: 236.40
Refusjonspris: 236.40