Legemiddelvisning

Losartan Krka - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Losartan Krka
Virkestoff: Losartankalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA01
Varenummer: 050015

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA Sverige AB
MT-nummer: 05-3717
MT-dato: 12.09.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 49.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 99.30
Trinnpris: 71.90
Refusjonspris: 71.90