Legemiddelvisning

Etoricoxib Krka - 90 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Etoricoxib Krka
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 90 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 506756

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 15-10942
MT-dato: 12.10.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 528.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 710.60
Trinnpris: 360.60
Refusjonspris: 360.60