Legemiddelvisning

Suboxone - 16 mg / 4 mg

Sublingvaltablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Suboxone
Virkestoff: Buprenorfinhydroklorid / Naloksonhydrokloriddihydrat
Legemiddelform: Sublingvaltablett
Styrke: 16 mg / 4 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07BC51
Varenummer: 407899

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Indivior Europe Limited
MT-nummer: EU/1/06/359/006
MT-dato: 26.09.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1744.51
Maksimal utsalgspris for apotek: 2284.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -