Legemiddelvisning

Pentasa Sachet - 4 g

Depotgranulat

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pentasa Sachet
Virkestoff: Mesalazin
Legemiddelform: Depotgranulat
Styrke: 4 g
Pakning: Dosepose 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A07EC02
Varenummer: 465940

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ferring Legemidler AS
MT-nummer: 14-10423
MT-dato: 08.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 732.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 970.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 970.50