Legemiddelvisning

Atenolol Mylan - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atenolol Mylan
Virkestoff: Atenolol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB03
Varenummer: 039709

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 0000-07387
MT-dato: 16.02.1989

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 29.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 74.10
Trinnpris: 74.10
Refusjonspris: 74.10

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter

Det er mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol til 01.03.2019. Pasientene bør informeres om dette.

Mangel på Atenolol Mylan 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter

Les mer