Legemiddelvisning

Atenolol Mylan - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atenolol Mylan
Virkestoff: Atenolol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB03
Varenummer: 039709

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 0000-07387
MT-dato: 16.02.1989

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 74.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 131.20
Trinnpris: 131.20
Refusjonspris: 131.20

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter

Det er mangel på Atenolol Mylan 50 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med atenolol 50 mg fra EU/EØS. Vedtaket er gyldig til 01.01.2020. •Pasienter som bruker Atenolol Mylan 25 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atenolol på apoteket, som er det samme som Atenolol Mylan. •Det vil ikke alltid være utenlandske pakninger tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. •Diskuter eventuelle allergiproblemer med pasienten med tanke på at utenlandske pakninger med atenolol kan inneholde andre hjelpestoffer.

Mangel på Atenolol Mylan 50 mg

Les mer