Legemiddelvisning

Atenolol Mylan - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atenolol Mylan
Virkestoff: Atenolol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB03
Varenummer: 039709

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 0000-07387
MT-dato: 16.02.1989

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 29.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 74.10
Trinnpris: 74.10
Refusjonspris: 74.10