Legemiddelvisning

Atorvastatin Hexal - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atorvastatin Hexal
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 477437

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 09-7257
MT-dato: 27.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 144.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 220.20
Trinnpris: 82.20
Refusjonspris: 82.20