Legemiddelvisning

Arcoxia - 120 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 120 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 50x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 011359

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.05.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon
MT-nummer: 02-1052
MT-dato: 05.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -