Legemiddelvisning

SmofKabiven Elektrolytfri

Infusjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: SmofKabiven Elektrolytfri
Virkestoff: Aminosyrer, uspesifisert / Glukose / Fettemulsjon
Legemiddelform: Infusjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Trekammerpose 4x1477 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B05BA10
Varenummer: 154673

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Fresenius Kabi Norge AS - Halden
MT-nummer: 07-5595
MT-dato: 06.01.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1504.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 1954.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -