Legemiddelvisning

Ebixa - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ebixa
Virkestoff: Memantinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DX01
Varenummer: 151518

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: H. Lundbeck A/S
MT-nummer: EU/1/02/219/024
MT-dato: 08.05.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 293.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 410.70
Trinnpris: 345.20
Refusjonspris: 345.20