Legemiddelvisning

Ecalta - 100 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ecalta
Virkestoff: Anidulafungin
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J02AX06
Varenummer: 059644

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/07/416/002
MT-dato: 23.07.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2980.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 3855.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3855.30