Legemiddelvisning

Eucreas - 50 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Eucreas
Virkestoff: Vildagliptin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 1000 mg
Pakning: Blisterpakning 1x60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD08
Varenummer: 552490

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 11-8601
MT-dato: 22.03.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 395.97
Maksimal utsalgspris for apotek: 541.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 541.10