Legemiddelvisning

Flutide - 50 mikrog/ dose

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Flutide
Virkestoff: Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 50 mikrog/ dose
Pakning: Trykkbeholder 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03BA05
Varenummer: 564302

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 1994-01759
MT-dato: 06.12.1995

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 71.04
Maksimal utsalgspris for apotek: 126.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 126.80