Legemiddelvisning

Calcigran Forte - 1000 mg / 800 IE

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Calcigran Forte
Virkestoff: Kalsiumkarbonat / Kolekalsiferol
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 1000 mg / 800 IE

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2016
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Nederland
Innehaver: 2care4
MT-nummer: 16-11128
MT-dato: 07.07.2016
MT avregistrert dato: 07.07.2021