Legemiddelvisning

Trientine Tillomed - 167 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Trientine Tillomed
Virkestoff: Trientindihydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 167 mg
Pakning: Flaske av plast 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A16AX12
Varenummer: 113661

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Tillomed Pharma CmbH
MT-nummer: 19-12677
MT-dato: 06.05.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 33288.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 42479.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -