Legemiddelvisning

Busilvex - 6 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Busilvex
Virkestoff: Busulfan
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 6 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 8x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01AB01
Varenummer: 130309

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pierre Fabre Medicament Production
MT-nummer: EU/1/03/254/002
MT-dato: 04.12.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 19189.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 24622.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -