Legemiddelvisning

Vallergan - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Vallergan
Virkestoff: Alimemazinhemitartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-04151
MT-dato: 26.08.1960
MT avregistrert dato: 01.01.2021