Legemiddelvisning

Vallergan - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vallergan
Virkestoff: Alimemazinhemitartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 25 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R06AD01
Varenummer: 151266

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-04151
MT-dato: 26.08.1960
MT avregistrert dato: 01.01.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 53.70
Maksimal utsalgspris for apotek: 104.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 104.70

Varsel

Leveringssvikt

Vallergan mikstur og tabletter avregistreres

Vallergan 5 mg/ml mikstur og 10 mg tabletter avregistreres. Rekvirent må vurdere om pasienten skal gå over til annen behandling.

Vallergan mikstur og tabletter avregistreres

Les mer