Legemiddelvisning

Sitagliptin/Metformin Krka - 50 mg / 850 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sitagliptin/Metformin Krka
Virkestoff: Sitagliptin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 850 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD07
Varenummer: 196589

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 19-13157
MT-dato: 10.03.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 185.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 272.90
Trinnpris: 201.80
Refusjonspris: 201.80