Legemiddelvisning

Aricept - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Aricept
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 011537

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.12.2002
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Tyskland
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 02-1503
MT-dato: 17.12.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1073.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 1405.30
Trinnpris: 931.10
Refusjonspris: 931.10