Legemiddelvisning

Copegus - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Copegus
Virkestoff: Ribavirin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 15.01.2004
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Roche Norge AS
MT-nummer: 02-1256
MT-dato: 23.10.2002
MT avregistrert dato: 15.01.2021