Legemiddelvisning

Onglyza - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Onglyza
Virkestoff: Saksagliptinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Kalenderpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BH03
Varenummer: 491056

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/09/545/006
MT-dato: 01.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 317.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 440.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 440.80