Legemiddelvisning

Emerade - 500 mikrog

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Emerade
Virkestoff: Adrenalintartrat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 500 mikrog
Pakning: Ferdigfylt penn 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C01CA24
Varenummer: 041216

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.
MT-nummer: 15-10558
MT-dato: 24.06.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 428.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 582.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 582.60