Legemiddelvisning

Tolvon - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tolvon
Virkestoff: Mianserinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX03
Varenummer: 478727

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 0000-06695
MT-dato: 15.01.1982
MT avregistrert dato: 30.04.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 51.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 102.50
Trinnpris: 67.30
Refusjonspris: 67.30