Legemiddelvisning

Aquavac PD7 vet.

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Aquavac PD7 vet.
Virkestoff: Aeromonas salmonicida subspesie salmonicida, inaktivert / Vibrio salmonicida, inaktivert / Vibrio anguillarum serotype O1, inaktivert / Vibrio anguillarum serotype O2a, inaktivert / Moritella viscosa, inaktivert / Infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPVN) serotype Sp, inaktivert / Laksepankreas sykdomsvirus (SPDV) stamme F93-125, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Flaske av plast 500 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10AL05
Varenummer: 193107

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International BV - 5831 AN
MT-nummer: 13-9717
MT-dato: 03.02.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -