Legemiddelvisning

Engerix-B - 20 mikrog/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Engerix-B
Virkestoff: Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 20 mikrog/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BC01
Varenummer: 004613

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 07.11.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 0000-07548
MT-dato: 13.08.1990

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 179.09
Maksimal utsalgspris for apotek: 265.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -