Legemiddelvisning

Tecfidera - 120 mg

Enterokapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tecfidera
Virkestoff: Dimetylfumarat
Legemiddelform: Enterokapsel, hard
Styrke: 120 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AX07
Varenummer: 392438

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Biogen Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/13/837/001
MT-dato: 30.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1290.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 1681.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Risiko for progressiv multifokal leukoencephalopati hos pasienter som behandles med dimethylfumarat

Kliniske studier viser at dimethylfumurat kan forårsake lymfopeni og dermed et svekket immunsystem. Ved et svekket immunsystem kan John Cunningham-viruset (JVC) føre til progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). PML er en opportunistisk infeksjon som kan være dødelig eller føre til alvorlig nedsatt funksjonsevne.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer