Legemiddelvisning

Tecfidera - 120 mg

Enterokapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tecfidera
Virkestoff: Dimetylfumarat
Legemiddelform: Enterokapsel, hard
Styrke: 120 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AX07
Varenummer: 392438

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Biogen Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/13/837/001
MT-dato: 30.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1290.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 1681.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -