Legemiddelvisning

Quetiapine Accord - 150 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Quetiapine Accord
Virkestoff: Kvetiapinfumarat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH04
Varenummer: 557404

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 15-10695
MT-dato: 07.09.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 681.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 905.20
Trinnpris: 438.40
Refusjonspris: 438.40