Legemiddelvisning

Arava - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Arava
Virkestoff: Leflunomid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA13
Varenummer: 053546

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 04.01.2005
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/99/118/009
MT-dato: 05.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -