Legemiddelvisning

NeisVac-C - 10 mikrog/ dose

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: NeisVac-C
Virkestoff: Meningokokk gruppe C polysakkarid, konjugert til tetanustoksoid, stamme C11
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 10 mikrog/ dose

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.08.2003
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Pfizer Norge AS
MT-nummer: 2000-09670
MT-dato: 17.01.2002
MT avregistrert dato: 15.06.2020