Legemiddelvisning

Infanrix Hexa

Pulver og suspensjon til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Infanrix Hexa
Virkestoff: Difteritoksoid / Clostridium tetani, toksoid / Pertussistoksoid / Filamentøst hemagglutinin / Pertaktin (kikhosteantigen) / Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant / Poliovirus type 1, inaktivert / Poliovirus type 2, inaktivert / Poliovirus type 3, inaktivert / Haemophilus influensae type b polysakkarid konjugert med tetanustoksoid
Legemiddelform: Pulver og suspensjon til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått, aldri markedsført
MT-status: Avregistrert
Innehaver: GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (1)
MT-nummer: EU/1/00/152/019
MT-dato: 10.05.2010
MT avregistrert dato: 04.12.2019