Legemiddelvisning

Lipitor - 80 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 80 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 15.01.2006
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 02-1504
MT-dato: 17.12.2002
MT avregistrert dato: 01.10.2020