Legemiddelvisning

Halaven - 0.44 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Halaven
Virkestoff: Eribulinmesilat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 0.44 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX41
Varenummer: 029429

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eisai GmbH
MT-nummer: EU/1/11/678/001
MT-dato: 17.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3159.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 4064.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -