Legemiddelvisning

Lipitor - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.01.2006
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 02-1360
MT-dato: 12.09.2002
MT avregistrert dato: 01.10.2020