Legemiddelvisning

Novomix 30 Flexpen 100 E/ml - 70 % / 30 %

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Novomix 30 Flexpen 100 E/ml
Virkestoff: Insulin aspart, protamin / Insulin aspart
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 70 % / 30 %
Pakning: Ferdigfylt penn 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AD05
Varenummer: 009949

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/00/142/009
MT-dato: 02.03.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 334.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 464.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 464.90