Legemiddelvisning

Adtralza - 150 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Adtralza
Virkestoff: Tralokinumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 150 mg
Pakning: 2 multippel
Ferdigfylt sprøyte av glass 2x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: D11AH07
Varenummer: 091463
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: LEO PHARMA A/S (Danmark)
MT-nummer: EU/1/21/1554/002
MT-dato: 17.06.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12594.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 16173.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -