Legemiddelvisning

Olumiant - 2 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Olumiant
Virkestoff: Baricitinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA37
Varenummer: 407393
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/16/1170/002
MT-dato: 13.02.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8352.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 10685.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -