Legemiddelvisning

Sirturo - 100 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sirturo
Virkestoff: Bedakvilinfumarat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 100 mg
Pakning: Flaske 188 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J04AK05
Varenummer: 518777

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/13/901/001
MT-dato: 05.03.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 192232.82
Maksimal utsalgspris for apotek: 245133.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra spesialist i infeksjonssykdommer, lungesykdommer eller barnesykdommer, eller fra sykehuslege etter råd fra nevnte spesialister. Navn på spesialist skal oppgis på resepten.