Legemiddelvisning

Movymia - 20 mikrog/80 mikroliter

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Movymia
Virkestoff: Teriparatid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mikrog/80 mikroliter
Pakning: Sylinderampulle 3x28 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H05AA02
Varenummer: 431983

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stada Arzneimittel AG
MT-nummer: EU/1/16/1161/002
MT-dato: 11.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6349.42
Maksimal utsalgspris for apotek: 8171.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -