Legemiddelvisning

Trevicta - 175 mg

Depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trevicta
Virkestoff: Paliperidonpalmitat
Legemiddelform: Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 175 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.875 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05AX13
Varenummer: 556818

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/14/971/007
MT-dato: 05.12.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5824.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 7462.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 7462.20