Legemiddelvisning

Pelgraz - 6 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt injektor

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pelgraz
Virkestoff: Pegfilgrastim
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt injektor
Styrke: 6 mg
Pakning: Ferdigfylt injektor 0.6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AA13
Varenummer: 077221
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/18/1313/002
MT-dato: 21.09.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 7752.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 9968.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -