Legemiddelvisning

Anoro Ellipta - 55 mikrog / 22 mikrog

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Anoro Ellipta
Virkestoff: Umeklidiniumbromid / Vilanteroltrifenatat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 55 mikrog / 22 mikrog
Pakning: Inhalator 1x30 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AL03
Varenummer: 032592

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 15-10948
MT-dato: 03.02.2016
MT avregistrert dato: 31.12.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 385.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 527.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 527.80