Legemiddelvisning

Irinotecan Accord - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Irinotecan Accord
Virkestoff: Irinotekanhydrokloridtrihydrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CE02
Varenummer: 530426

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 15-10666
MT-dato: 10.08.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 570.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 764.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -