Legemiddelvisning

Levetiracetam Accord - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Levetiracetam Accord
Virkestoff: Levetiracetam
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N03AX14
Varenummer: 123112

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/11/712/013
MT-dato: 03.10.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 418.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 570.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 570.10