Legemiddelvisning

Oprymea - 0.18 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Oprymea
Virkestoff: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 0.18 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC05
Varenummer: 028508

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: EU/1/08/469/007
MT-dato: 12.09.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 63.42
Maksimal utsalgspris for apotek: 117.10
Trinnpris: 87.80
Refusjonspris: 87.80