Legemiddelvisning

Hexyon

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Hexyon
Virkestoff: Difteritoksoid / Tetanustoksoid / Pertussistoksoid / Filamentøst hemagglutinin / Poliovirus type 1 (inaktivert) / Poliovirus type 2 (inaktivert) / Poliovirus type 3 (inaktivert) / Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant / Haemophilus influensae type b polysakkarid konjugert med tetanustoksoid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 10x0.5 ml
Kanyle 20 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07CA09
Varenummer: 427238

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Pasteur Europe
MT-nummer: EU/1/13/829/007
MT-dato: 17.04.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5394.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 6948.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -